Saturday, November 20, 2010

Title: Lakukan yang terbaik untuk diri sendiri juga untuk orang lain


  • Dalam melakukan tugasan yang diberi, seseorang itu haruslah melakukannya denga betul.
  • Apabila sesebuah tugasan itu dilaksanakan dengan betul dah saksama, diri kita akan terasa senang.
  • Sesebuah tugasan itu merupakan tanggungjawab yang harus kita pikul.
  • Bekerjasama ataupun bekerja dalam kumpulan akan membuatkan kerja kita terlaksana dengan lancar dan terbaik.
  • Berkongsi ilmu pengetahuan sesama kita akan melancarkan lagi sesebuah tugasan.
  • Apabila kita dapat melaksanakan tugasan seperti apa yang dikehendaki, bukan sahaja diri kita akan terasa gembira, bahkan orang lain juga akan terasa tempiasnya.

The conclusion is “always do your best for yourself & orang lain”

No comments:

Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...